Magyar English German (under construction)
79184
© E-projekt Kft.


Bemutatkozás

IrodaA Bio-Genezis Kft. 1996-ban alakult Nyíregyházán. Vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, megújuló energiaforrások témaköréivel kapcsolatos mérnöki szolgáltató tevékenységet végzünk, valamint ezekhez kapcsolódó hazai és EU pályázatok, tenderdokumentációk készítésével is foglalkozunk.

Gazdasági társaságunk tevékenységének több mint 75 %-át az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához szükséges infrastrukturális feladatok tervezése adja. A '90-es évek elején társaságunk tervezte és építette Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egészséges ivóvíz ellátási programjának jelentős részét. Hasonló tevékenységet végeztünk Hajdú-Bihar megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével határos településein. Az általunk tervezett és épített vízkezelési technológiákkal ellátott lakosszám mintegy 100.000 fő. Ezt követően bekapcsolódtunk a települési csatornahálózatok és szennyvíztisztító telepek tervezésébe. A befejeződött, illetve előkészítés alatt álló beruházásokkal ellátott lélekszám mintegy 80.000 fő.

Megyénkben először a mi terveink alapján épült a Dél-Nyírségi regionális hulladéklerakó telep mintegy 30.000 fő hulladék-elhelyezési problémáinak megoldására. A beruházás része volt a csatlakozó 8 település meglévő hulladék lerakóinak rekultivációja is. A hulladéklerakó telepek rekultivációján túl rendkívül nagy tervezési tapasztalatot jelent számunkra, hogy a mi terveink alapján történt Tiszavasvári városban, a volt Alkaloida Vegyészeti Gyár által szennyezett terület környezetvédelmi kármentesítése.

Másik jelentős eredményünk, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Program terveinek döntő többségét gazdasági társaságunk tervezte. A beruházás Magyarországon először nyert az Európai Unió ISPA keretéből 14 millió euro (75 %) támogatást.

Társaságunk részt vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye települési Szilárdhulladékk-gazdálkodási Rendszerének, valamint Észak Balatoni Térség regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszerének kidolgozásában, ami több mint 1 millió fő hulladékának környezetbarát módon történő ártalmatlanítását hivatott biztosítani.

Korábbi tevékenységi körünket kibővítve, harmadik éve foglalkozunk a megújuló energiaforrások témakörével, ezen belül is a biomassza energetikai hasznosításával, biogáz és biotrágya termelő telepek tervezésével. Terveink alapján készült el és működik egy európai szinten is nagyméretű, regionális biogáz-termelő üzem.

 

A honlap a Gazadasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg!
© 1996 Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft.