Magyar English German (under construction)
72620
© E-projekt Kft.


Megújuló energiaforrások


A fosszilis energiahordozó-készletek rohamos csökkenése, a légkörszennyezés okozta károk enyhítése szükségessé teszik a megújuló, környezetkímélő energiaforrások minél nagyobb mértékű bevonását az energiatermelésbe és felhasználásba.

Alternatív energiaforrások keresése Magyarország számára azért is kiemelten fontos, mert hazánk köztudottan szegény ásványi eredetű energiahordozókban. A megújuló energiaforrások tekintetében a nap, a szél, a geotermikus energia és a biomassza terén Magyarország jelentős potenciállal rendelkezik, ugyanakkor ezeknek az energiahordozóknak a használata számos ok miatt csekély mértékben terjedt el.

A biogáz a jövő (egyik) megújuló energiaforrása

Biogáz előállításra alkalmas anyagok: szerves trágya, fekália, élelmiszeripari mellék-termékek és hulladékok, növényi maradványok, háztartási hulladékok, kommunális szennyvizek. Ezek a hulladékok levegőtől elzárt, úgynevezett anaerob körülmények között, 38 °C-os hőmérsékleten baktériumok segítségével fermentálódnak. A fermentáció során nagy mennyiségő biogáz (CH4, CO2) keletkezik, melynek energiatartalma, mintegy 2/3-a (22MJ/m3) a földgáznak.

A biogáz gázmotorban elégetve villamos és hőenergia termelésre hasznosítható. A fermentáció során a patogén baktériumok és gyommagvak elpusztulnak, így a mezőgazdaság számára kiváló, tápanyagban gazdag "biotrágya" jön létre.

A biogáz körülbelül 90%-os hatékonysággal alakítható át energiává: 35%-a villamos-, 55%-a hőenergiává. Ezekből saját energia felhasználás után 30% hasznosítható villamos energia és 25% hőenergia állítható elő.


Biogáz üzem energiamérlege

Képek a Nyírbátori Regionális Biogázüzemről
Referencia lap >>

A honlap a Gazadasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg!
© 1996 Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft.