Magyar English German (under construction)
72625
© E-projekt Kft.


Hulladékgazdálkodás


Az iparosodás és a városiasodás felgyorsulásával a XXI. századra társadalmunk un. fogyasztói társadalommá alakult. A fejlődéssel párhuzamosan a települési szilárd hulladék mennyisége is nőtt.
Túl azon, hogy környezetünkben élőkkel szemben is felelőséggel tartozunk, emberi kötelességünk, hogy pillanatnyi gazdasági előnyökért ne odázzuk el a problémák megoldását, terhelve ezzel a jövő generációit. Cégünk ennek szellemében ajánlja szolgáltatásait a hulladékgazdálkodás következő területein:
 • Hulladék-gyűjtési, válogatási, hasznosítási technológiák, létesítmények tervezése,
 • hulladékgazdálkodási programok kidolgozása, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, környezetvédelmi projektek fejlesztése, menedzselése,
 • meglévő lerakók környezSetvédelmi felülvizsgálata,
 • hulladéklerakók rekultivációjának tervezése,
 • tervezési-, engedélyeztetési, tanácsadás,
 • önkormányzatok környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos dokumentációinak, pályázatainak készítése.

Hulladékgazdálkodási technológiák, létesítmények tervezése:

A települési szilárdhulladék környezetkímélő, EU és a hazai jogszabályoknak megfelelő, elhelyezése költségekkel járó feladat, ezen felül területeket von el más tevékenységektől. Ezért szükséges, hogy csupán a tovább már nem hasznosítható hulladék kerüljön hulladéklerakókban elhelyezésre.
A Bio-Genezis Kft. települési szilárd hulladék kezelésére kínál környezetbarát, modern műszaki megoldásokat, melyek maximálisan kielégítik az EU és a hazai követelményeket.

A szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítható hulladék kiválogatása, a komposztálás és a vegyes hulladék mechanikai-biológiai kezelése (MBH) csökkenti a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét, ezen kívül az újrahasznosítás bevételt is jelent, így mind gazdasági, mind pedig környezetvédelmi szempontból előnyös technológiai megoldások.
Az alábbi ábrán látható, hogy a hulladékkezelés különböző technológiai megoldásainak integrált alkalmazásával a deponálásra kerülő mennyiség nagymértékben minimalizálható:


Társaságunk széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik olyan hulladékkezelő telepek tervezésében
melyekben megvalósul:

 • az újrahasznosításra alkalmas hulladékok válogatása, bálázása, újrahasznosításra történő alkalmassá tétele,
 • a szelektíven gyűjtött biohulladékok komposztálása,
 • a vegyesen gyűjtött hulladék lerakás előtti mechanikai-biológiai stabilizálása (MBH),valmint
 • más célra nem hasznosítható hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása (deponálás).Hajdúsági Regionális Hulladékkezelő telep képei

Referencia lapok:
 
 

Debreceni Regionális Hulladékkezelő Telep képei

Referencia lapok:
 
  Zárt komposztáló

Hulladékgazdálkodási programok kidolgozása, megvalósíthatósági tanulmányok készítése

A gazdasági társaságunk. komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kidolgozásával, pályázati dokumentációk előkészítésével, megvalósíthatósági tanulmányok készítésével, környezetvédelmi, műszaki tanácsadással és projektfejlesztéssel is foglalkozik. Cégünk széleskörű tapasztalatokra tett szert EU-s források feltérképezésében és felhasználásában. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy részt vehettünk több országos jelentőségű program kidolgozásában:

- ISPA támogatás (75%)
- 18,7 milió EUR - os beruházás
- 78 db települést érint
- 528 543 fő
- 200 000 t/év hulladékmennyiség
 
- Kohéziós Alap (78% )
-131 millió EUR - os beruházás
- 240 db települést érint
- 595 342 fő
- 220 000 t/év hulladékmennyiség
- 68 db lerakó rekultiválása
 
- 194 db lerakó, 8 millió m3 (158 ha) hulladék rekultiválása
- megvalósítás időtartama:
2000- 2006
 
- megvalósítás időtartama: 2005- 2009
- cégünk a dokumentációk előkészítésében és a tervezésben vett részt
 
- KA dokumentációk készítésében és tervezésben veszünk részt


Hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálata, hulladéklerakók rekultivációjának tervezése:

A legfontosabb és legsürgetőbb feladat a múlt kárainak, azaz az elmúlt évtizedekben lerakott hulladék okozta környezeti terhelések felmérése és megszüntetése.

A Bio-Genezis Kft. vállalja:

 • hulladéklerakók teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatának elvégzését,
 • lerakó rekultivációjához szükséges kiviteli tervek elkészítését,
 • hazai és Eu-s pályázati források figyelését, pályázatok készítését a lerakók rekultivációjának, esetleges kárelhárítás költségeinek fedezésére.

Tervezési, engedélyeztetési tanácsadás

Évtizedes tapasztalattal rendelkező mérnökeink a hulladékgazdálkodással kapcsolatos technológiák, létesítmények területén teljes körű szolgáltatást nyújtanak a tervezés, engedélyezés és hatósági eljárások bonyolításában.


Önkormányzatok környezetvédelmmel, hulladékgazdálkodással, kapcsolatos dokumentációinak, pályázatainak készítése

A Bio-Genezis Kft. folyamatosan figyeli az önkormányzatok számára elérhető környezetvédelmi forrásokat, és szakembereink vállalják a forrás megszerzéséhez szükséges pályázatok, dokumentációk elkészítését.
Számos referenciával rendelkezünk hulladékgazdálkodási tervek, környezetvédelmi programok készítésében, illetve a készítésükhöz szükséges források (Zöld forrás pályázatok) megszerzésében.

Önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási terveinek készítése

A Bio-Genezis Kft. vállalja a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §-ában előírt helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését, vamint 2 évente történő felülvizsgálatát, módosítását és az illetékes hatóságokkal való kapcsolattartást.

Önkormányzatok települési környezetvédelmi programjának készítése

Szakembereink nagy tapasztalattal rendelkeznek települési környezetvédelmi program készítésében is. Az 1995. évi LIII. törvény 46. §-a rendelkezik arról, hogy a településeknek környezetvédelmi programot kell készíteniük, a programnak összhangban kell lennie az NKP-ban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével.

 

A honlap a Gazadasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg!
© 1996 Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft.