Magyar English German (under construction)
72632
© E-projekt Kft.


Tiszavasvári hulladéklerakó kármentesítése
Projekt név:
Tiszavasvári ALKALOIDA
Vegyészeti Gyár veszélyes
hulladékkal szennyezett
terület kármentesítése
Helyszín: Tiszavasvári, Magyarország
Kivitelezés éve: 1996-2000.
Megrendelő: APV Rt.
Kivitelező: Kelet-Speeck Kft..
Beruházási költség : 1,5 milliárd HUF
  Komunális hulladék

A volt Alkaloida Vegyészeti Gyár 70 éves muködése során több, mint 500 ezer tonna veszélyes hulladékot halmoztak fel a városszéli agyagbánya gödreiben. Az emberi egészségre és a környezet elemeire veszélyes anyagok kiáramlása vertikálisan elérte a város ivóvízellátását biztosító rétegvízkészletet, horizontálisan pedig mintegy 350 000m2 területen okozott határérték feletti talaj és talajvíz szennyezést.

A kármentesítésre az Állami Privatizációs Rt. Által kiírt, nyílt nemzetközi közbeszerzési eljárást - a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. tervei alapján - a KELET-SPEECK Kft. nyerte el. A kármentesítésre szélsoségesen kedvezotlen idojárási körülmények között, három év alatt sikeresen befejezodött. A kivitelezés során néhány különleges - a megelozo idoszakban Magyarországon még nem alkalmazott - muszaki megoldás alkalmazására is sor került.

  I. Medence eredeti állapot

A kármentesítés a közel 100 db monitoring kút vizsgálati eredménye alapján sikeres volt. Tiszavasvári város lakossága egészséges ivóvízhez és tiszta levegohöz jutott. A kedvezo környezeti állapot lehetové tette a térség ipari fejlodését. Mára megépült és üzemel az új téglagyár és most épül egy sertés és egy baromfi vágóhíd.

Érintett terület nagysága: 34,7 ha
résfallal körbezárt terület: 23,7 ha

A védett területen belül lévő hulladék és szennyezett talaj térfogata meghaladja az 1 millió m3-t

  Kármentesítés látványterve
A honlap a Gazadasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg!
© 1996 Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft.