Magyar English German (under construction)
68191
© E-projekt Kft.


Local Agenda 21
Projekt név:
Local Agenda 21 Környezeti Fenntarthatósági Terv
Helyszínek:
Érd, Hajdúsámson, Szarvas, Nagyhegyes települések
Kivitelezés éve:
2010.
Megrendelő:
Városi Önkormányzatok
 

A Magyarországon jelenleg kiírt pályázati források (KEOP, ROP, TÁMOP) esetén a legtöbb pályázathoz tartoznak Fenntarthatósági vállalások, melyek esetén választható vagy kötelező feladat a Local Agenda 21 Program elkészítése. A projektgazdára, településre, vagy a pályázatban részt vevő kistérségre vonatkozóan szükséges elkészíteni.

 

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális (társadalmi), a gazdasági és a környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben.

 

Cégünk több település részére készített el Local Agenda 21 Környezeti fenntarhatósági tervet pl:

 • Érd (64 000 fő)
 • Hajdúsámson (13 100 fő)
 • Szarvas (17 400 fő)
 • Nagyhegyes (2 700 fő)

A Local Agenda 21 (LA21) alapvető célja: az önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság tevőleges támogatásával olyan program kidolgozása és megvalósítása, amely a fenntartható fejlődés elvére épül.

A "Local Agenda 21" jellemzői a következőkben foglalhatók össze:

  • jól összpontosított politika, ami integrálja az egyes szektorok "környezet és fejlődés" típusú problémáit, tervezési céljait és értékeit, döntéshozását és végrehajtási mechanizmusát;
  • elkötelezett a helyi problémák felismerése és megoldása mellett, mindezt szélesebb ökológiai-, regionális és megnyújtott időkeretben (legalább 3 generáció) végezve;
  • a környezeti hatásokat tudatosan összefüggésbe hozza a mögöttes gazdasági és politikai nyomásokkal (amelyek rendszerint politikai döntésekből, döntések hiányából és a piac működési elégtelenségéből fakadnak);
  • a helyi jellegű kérdések, ügyek, döntések és intézkedések és a globális hatások között próbálja az összefüggéseket megtalálni, legyen az környezeti vagy globális szolidaritási/méltányossági vetület;
  • a közösség közreműködését erőteljesen próbálja motiválni. Az átlag polgárokat és a fő érdekcsoportokat igyekszik bevonni a "környezet és fejlődés" típusú ügyek tervezési és megvalósítási folyamatába;
  • konkrétan utal a Riói Csúcsra és az Agenda 21-re.


A honlap a Gazadasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg!
© 1996 Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft.